Avfallshantering i Habo kommun 2018

Från och med 1 januari 2018 övertar June Avfall och Miljö AB utförandet av avfallshanteringen i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. June Avfall och Miljö AB är ett nybildat kommunalt bolag som ägs tillsammans av de tre kommunerna.

Inom kort kommer du att få ett brev från oss där det mer ingående beskrivs vilka förändringar som kommer att ske efter årsskiftet. Informationen finns att läsa i sin helhet på webbsidan om gemensamt avfallsbolag.

Kontakt 
Från och med 2018-01-01 hittar du information om avfallshanteringen i kommunen på www.juneavfall.se Frågor kan du ställa via mail på info@juneavfall.se eller på telefon på nummer 036-17 19 00. 

Fram till årsskiftet vänder du dig till Habo kommun med dina avfallsfrågor.