Bygglovshandläggarna på utbildning 19-21 september

Under perioden 19-21 september är bygglovshandläggarna och bygglovschefen på utbildning. Då handläggs inte bygglovshandläggarnas ärenden men däremot kan du komplettera ditt ärende samt begära ut ritningar och andra allmänna handlingar.