Spolning av ledningsnätet i Västerkärr

Nu har även de sista analyserna från provtagningarna av dricksvattnet i Västerkärr bekräftat att våra åtgärder har gett önskat resultat. Vattnet går att dricka som vanligt.

Fredag 14 september kl 11.45:

De sista analyserna visar att problemet är löst. Meddelande har gått ut till boende i Västerkärr via telefon (sms, talsvar) och e-post.

 

Fredag 7 september kl 12.00:

De nya analyserna från provtagningen 3 september visar hittills bra resultat. Vi har inte fått in en färdig rapport än, en av parametrarna som analyseras tar 7 dagar att analysera. Det vi hittills kan se är att det inte finns några sjukdomsalstrande bakterier i dricksvattnet. Vattnet går att dricka som vanligt.

Söndag 2 september kl 12.00:

Våra rutinmässiga analyser visar att det just nu finns risk för bakterier i dricksvattnet i Västerkärr. I morse fick vi ett förhandsbesked från laboratoriet från de prover på dricksvattnet som vi tog i fredags.

Det kan ge dricksvattnet bedömningen tjänligt med anmärkning. Laboratoriet arbetar med analyserna och de kommer att vara klara på tisdag. Just nu spolar våra drifttekniker nätet i förebyggande syfte och det kommer att pågå under dagen. I morgon tas nya prover för att se om problemet kvarstår. De nya proverna kommer att vara analyserade och klara på torsdag.