Skogsåtgärder i naturreservatet vid Hökesån

Under vecka 41 startar åtgärder med nedtagning av barrträd. Syftet är att öppna upp för lövträd.

Åtgärden följer skötselplanen för naturreservatet. Det är Södra som genomför åtgärden. Vänligen undvik att gå i området under tiden som arbetet pågår.