Den första medborgardialogen om Habo 2040 genomfördes i Fagerhult

Det var god uppslutning under måndagskvällen när politiker, tjänstemän och invånare i Fagerhult med omnejd hade samlats till en medborgardialog om översiktsplanen Habo 2040.

Deltagarna fick delta i en workshop och med hjälp av kartor bland annat diskutera om framtida användning av mark och vatten. Ett flertal politiker och tjänstemän representerade kommunen under kvällen, kommunstyrelsens ordförande Gunnar Petterson, plan- och exploateringschef Linda Tubbin, planarkitekt Johanna Schönberg, byggnadsnämndens ordförande Lars Davidsson, teknisk chef Svante Modén och kommunchef Jan Sundman. Mötet avslutades med en sammanfattning av kvällen och gemensam fika. 

Nästa ort som får besök är Habo tätort vi ses där den 6 februari kl 18:00! (Samlingssalen Kärrsgården.)