Ny tobakslag

Från och med den 1 juli gäller ny lagstiftning gällande rökning på offentliga platser samt försäljning av tobak.

Från och med den 1 juli 2019 blir det förbjudet att röka tobak, vattenpipa, e-cigaretter på bland annat uteservering, entréer till allmänna lokaler och andra platser utomhus.

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka. Lagen begränsar därför rökning i vissa lokaler och utrymmen.

På webbsidan om rökfira miljöer har vi samlat information om rökfria områden och vad som gäller.

Från den 1 juli ska du som vill fortsätta sälja tobak ansöka om detta. Du som före den 1 juli 2019 har anmält till kommunen att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen. En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Blanketter kommer att finnas tillgängliga på kommunens hemsida den 1 juli.

Mer information hittar du på kommunens hemsida under Tobak