Solkväll lockade stor publik

Den nionde november anordnade Habo och Mullsjö kommuner, Otto Hedenmo i Klimatrådet och studieförbundet Vuxenskolan en solkväll i Kärrgårdens samlingssal. Många solcellsintresserade dök upp för att lära sig mer och inspireras.

Under kvällen berörde fyra talare olika perspektiv av solenergi och solceller. Otto Hedenmo talade om fördelarna med solceller och hur installationen och nuläget ser ut runt om i Sverige och världen idag. Kjell Fredholm berörde installationsbiten med mycket nyttig information om olika typer av solceller och vad som kan vara bra att tänka på vid installation. Efter pausen presenterades personliga solcellserfarenheter av Emma Adolfsson (rådgivare på energicentrum A6) och till sist Habo kommuns erfarenheter av solceller genom Magnus Sandell.

Talare inför publik

Kvällen lockade cirka 70 solcellsnyfikna åhörare som bidrog till intressanta diskussioner med stort engagemang.

Som en fortsättning av solkvällen erbjuder nu studieförbundet Vuxenskolan en studiecirkel om solceller, där alla får chansen att lära sig mer.
För mer information och anmälan till studieförbundet Vuxenskolans studiecirkel om solceller, gå in på vuxenskolans hemsida