Större frihet att bygga altaner utan bygglov

Riksdagen har beslutat att altaner ska bli bygglovsbefriade och att de under vissa förutsättningar får placeras i strid mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Det gäller för altaner, vanligtvis kallat trä- eller tralldäck, alltså inte för inglasade uterum. Regeländringen börjar gälla den 1 juli 2019. Mer information om andra lovbefriade åtgärder hittar du på sidan Attefallhus.