Viktig information till fastighetsägare med enskild brunn

Det gångna året har varit ovanligt torrt. Lite nederbörd har fallit under året och snösmältningen har inte gett något större tillskott till grundvattnet. Detta har gjort att yt- och grundvattennivåerna har varit mycket låga under större delen av året.

Många enskilda brunnar ha sinat och tillgången på vatten har varit dålig på många ställen. De flesta brunnar som sinat har varit grävda brunnar.

Grundvattentillgången kommer troligtvis fortsatt att vara låg även kommande år eftersom det krävs stora mängder vatten för att yt- och grundvattennivåerna ska återställas till en normal nivå.

Åtgärder
Nu finns det tid att göra åtgärder för att säkerställa vattentillgången för kommande år.

Under året har räddningstjänsten varit tillgänglig för att köra ut vatten till brunnar som sinat. I många fall har brunnen återigen sinat då det tillförda vattnet runnit ut i grundvattnet. Att fylla på brunnar är inte en bra lösning på problemet, istället är det är bättre att fylla på slutna kärl.

Fastighetsägare har ett eget ansvar att lösa tillgången på vatten. Om vattentillgången under året varit dålig måste åtgärder göras så att samma läge inte inträffar igen.

Följande åtgärder är exempel på vad som kan göras för att säkerställa vattentillgången:

 • Borra en ny djupare brunn. En djupare brunn ger mer vatten. Det kan vara en bra idé att kontakta en brunnsborrare i god tid innan våren/sommaren för att boka en tid då de kan ha långa leveranstider. Det är en extra säkerhet att anlita en certifierad brunnsborrare.  På Geotec kan man finna många av dem. http://geotec.se/hitta-din-borrare/. Hör med din kommun vad som gäller där du bor.

 • Samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten.

 • Köpa eller hyra kärl som kan anslutas till husets vatteninstallation. Kärlet kan sedan fyllas på vid behov. Observera att det inte är säkert att räddningstjänsten i din kommun kan fylla på kärlet. Då får du själv köpa denna tjänst av ett fraktbolag eller liknande. Det finns företag som är specialiserade på att köra dricksvatten.

 • Ansluta till kommunalt vatten i de fall detta är möjligt. Ofta kan närhet till befintliga vattenledningar och markfrågor vara avgörande om det går att ansluta nya abonnenter till vattentjänsten.

Framtiden
Klimatförändringarna gör att torra somrar kommer att bli vanligare. Det gäller att säkra upp vattentillgången till hushåll, din verksamhet och eventuellt djur samt ta tillvara på det vatten som finns. Se på nästa sida hur du kan bli vattensmart!

 Bli vattensmart!

 • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke och stänga av vattnet vid intvålning. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.

 • Stänga av vattenkranen under tandborstningen. Om kranen stängs av under tre minuter sparas närmare 36 liter vatten.

 • Undvika att bada i badkar. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.

 • Inte diska under rinnande vatten. Använd diskpropp eller en balja istället. Vid diskning under rinnande vatten i 10 minuter går det åt 120 liter vatten.

 • Fylla disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Skölj inte av porslinet i onödan innan det ställs i diskmaskinen och använd gärna kortprogram. Diskmaskinen drar cirka tio liter vatten per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt.

 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola ur kranen en stund för att få vattnet kallt. 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.

 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna både trädgården och växter inomhus.

 • Inte fylla pool, badtunnor eller spaanläggning med vatten från ett kommunalt vattenverk, samfällighet eller egen brunn.

 • Laga läckande toaletter och droppande kranar. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år. 5 liter vatten per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.