Brandskyddskontroll och rengöring/sotning

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll.

Förutsättningar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

Sotning

Lagen om skydd mot olyckor 3 kap 4 §

Avgifter och kommunens entreprenör

Ändringar som påverkar sotningen

Installation eller ändring av eldstad