Registrering av mätarställning på vattenmätare

Mätarnumret som anges identifierar avläsningen, var noga vid inmatning. Avläsningsdatum skrivs ÅÅÅÅ-MM-DD. Invänta kvittens efter att du tryckt på knapp ”Skicka avläsning".
Fastighetsbeteckning
Mätarnummer
Namn
Adress
Postadress
E-postadress
Avläsningsdatum
Mätarställning