Frågor med svar

Hur vet jag om dricksvattnet i min egen brunn är bra?
Har du en egen dricksvattenbrunn bör du regelbundet ta prov på mikrobiologiska och kemiska parametrar för att få reda på dricksvattnets kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar att enskilda brunnar provtas vart tredje år. För att ta prover på vattnet kan du själv kontakta ett ackrediterat laboratorium och få flaskor skickade till dig. Det är också möjligt att analysera dricksvattnet via miljöförvaltningen mot en kostnad, har du barn under ett år är dricksvattenanalysen kostnadsfri. Mer information finns under rubriken Dricksvatten - Egen dricksvattenbrunn.

Behöver jag något filter för att rena dricksvattnet i min egen brunn?
Ett filter kan behövas i vissa fall för att filtrera bort ämnen som förekommer i höga halter i vattnet t ex järn och mangan. Det är enbart genom provtagning av vattnet som man kan se vilken kvalitet vattnet har. Utifrån detta resultat kan man sedan ta ställning till om det behövs något filter eller inte. För att ta prover på vattnet kan du själv kontakta ett ackrediterat laboratorium och få flaskor skickade till dig. Det är också möjligt att analysera dricksvattnet via miljöförvaltningen mot en kostnad, har du barn under ett år är dricksvattenanalysen kostnadsfri. Mer information finns under rubriken Dricksvatten - Egen dricksvattenbrunn.