Taxa för tömning av trekammarbrunn och sluten tank

Avgift för tömning av trekammarbrunn eller sluten tank beror på brunnens eller tankens storlek och det är en kostnad per tömningstillfälle. Alla priser är inklusive moms.

Kostnad/tömningstillfälle 2016

Trekammarbrunn
≤ 3 m3, 945.00kr
> 3-≤ 6 m3, 1 453.75 kr
> 6-≤ 9 m3, 1 968.75 kr
Sluten tank
≤ 3 m3, 945 kr
> 3-≤ 6 m3, 1 453.75 kr
> 6-≤ 9 m3, 1 968.75 kr

Vid volym > 9 m3 tillkommer 153.75 kr/m3 och tömningstillfälle. Vid slanglängd > 20 m tillkommer 93.75 kr/10 m slang och tömningstillfälle. Vid beställning inom en vecka tillkommer 235 kr. Vid beställning inom en arbetsdag tillkommer 1 165.00 kr.