Foto över väg 195

23 procent vill minska sina bilresor

Under april månad skickades det ut en resvaneundersökning till de som pendlade från Habo kommun till Jönköpings tätort under 2017. Vi ville veta hur människor reser mellan hemmet och arbetet för att vi ska kunna utveckla Habo kommuns pendlingsmöjligheter.

Det var 991 personer svarade på enkäten (38 %). Med hjälp av svaren har vi fått en indikation på hur människor rör sig mellan Habo och Jönköping men också en högre förståelse för vilka behoven och önskemålen är. Stort tack till er som tog er tid att besvara resvaneundersökningen. Tillsammans bygger vi en hållbar kommun för hela livet!

12 750 enkelresor till Jönköping per vecka
Rapporten visar att det går ca 12 750 resor till arbetet i Jönköping under en vecka och lika många resor tillbaka till Habo.

  • 69 procent reser ensamma i bil
  • 11 procent samåker i bil
  • 16 procent åker kollektivt
  • 3 procent cyklar.  

23 procent vill minska sina bilresor
Av de som åker bil är det 23 procent som funderar på eller har som mål att minska sina bilresor, men är osäkra på hur och när det ska ske. För dessa 23 procent finns det stor potential till ett förändrat bilanvändande. Skillnad i förändringsbenägenhet finns också beroende på var man bor. Habo tätort har störst andel pendlare som kan tänka sig att förändra sitt resebeteende, medan boende i de mindre orterna och på landsbygden har större andel pendlare som inte kan tänka sig att ändra sitt sätt att resa.

De tre åtgärder som flest pendlare nämner som skulle kunna få dem att åka mer buss är lägre biljettpriser, kortare restider samt tätare turer. För tåg gäller lägre biljettpriser, tätare turer och bättre anpassning till arbetets start- och sluttid.

Rapporten blir en vägledning för kommunen
Rapporten kommer att vara en vägledning i kommunens fortsatta arbete med att öka andelen hållbara resor. Flera av de aspekter som deltagarna har angett är de viktigaste för att förändra sitt resebeteende är det dock andra myndigheter som ansvarar för. Kommunen, Jönköpings länstrafik och Trafikverket behöver därför fortsätta arbeta tillsammans för att  förbättra möjligheterna till ett hållbart resande.