Underhålls- och asfalteringsarbete längs med Kyrkerydsvägen under augusti

Begränsad framkomlighet på Kyrkerydsvägen vecka 33 och 34

Under vecka 33 och 34 kommer underhållsarbete och efterföljande asfaltering att utföras på Kyrkerydsvägen.

Kyrkerydsvägen är i dåligt skick och dessvärre kräver den mer omfattande arbete än enbart en beläggning med asfalt.

Begränsad framkomlighet vecka 33
Under del av vecka 33 och 34 (14-20 augusti) pågår förarbeten på Kyrkerydsvägen. Det kommer då att vara begränsad framkomlighet på Kyrkerydsvägen under tiden. Räkna med längre restid utmed sträckan eftersom maskiner måste avbryta sitt arbete och flytta på sig då fordon passerar. Det går att köra till och från fastigheter men genomfart är förbjuden.

Välj annan väg om du inte ska till en fastighet utmed sträckan.

Mycket begränsad framkomlighet vecka 34
Under del av vecka 34 (23 och 24 augusti) kommer beläggning att ske vilket blockerar hela vägen bredd. Det går att köra till och från fastigheter men genomfart är förbjuden. Räkna med längre restid utmed sträckan eftersom maskiner måste avbryta sitt arbete och flytta på sig då fordon passerar.

Välj annan väg om du inte ska till en fastighet utmed sträckan.

Vi ber er att visa hänsyn till personal på plats, följ anvisningar och håll hastighetsbegränsningen när ni passerar.