Barrvägen avstängd

Infarten till Barrvägen är avstängd för fordonstrafik 13 juli - 20 augusti.

På grund av fjärrvärmearbeten är infarten till Barrvägen avstängd för fordonstrafik från den 13 juli kl. 07.00 till den 20 augusti kl. 17.00. Infart till Barrvägen sker under avstängningstiden från Hjovägen. Cyklister och gående kan passera arbetsplatsen som vanligt via gång- och cykelvägen från Kråkerydsvägen.