Bron över väg 195 vid Västgöte

Gång- och cykelbron över väg 195 är nu reparerad och öppnad för gång och cykeltrafik.