Bild på omledningskarta. Röd markering på Jönköpingsvägen mellan Skolgatan och Malmgatan visar att den vägen är avstängd. Grön markering från Jönköpingsvägen via Skolgatan till Malmgatan visar ersättningsvägen.

Jönköpingsvägen avstängd för trafik 18 maj

På grund av Lions marknad 18 maj är Jönköpingsvägen avstängd för trafik på sträckan Skolgatan till Malmgatan mellan klockan 06.30 till 17.30.

Omledning sker via Skolgatan till Malmgatan enligt den gröna markeringen på kartan. På Skolgatan kommer att råda parkeringsförbud på båda sidor av gatan för att öka framkomligheten för större fordon, till exempel bussar och lastbilar.