Munkvägen stängd för trafik 2–17 oktober

Munkvägen är avstängd och parkerings- resp stopp- och parkeringsförbud gäller på Ängstigen under arbetets gång.

På måndag den 2 oktober stängde Habo kommun av Munkvägen för trafik mellan Ängstigen och Dammgatan på grund av vägarbete. Avstängningen beräknas pågå till och med den 17 oktober.

Trafiken leds om via Kråkerydsvägen-Hjovägen, se kartan.

Eftersom de bussar som normalt sett trafikerar Munkvägen kommer att köras via Kärrsvägen- Ängstigen under avstängningsperioden så innebär detta att det kommer att vara förbjuden parkering på Ängstigens östra sida, och förbjudet att stanna och parkera på Ängstigens västra sida (samma sida som Hagabodaskolan och räddningstjänsten ligger på). Detta gäller sträckan Munkvägen – Kärrsvägen.

Hållplats Habo Missionskyrka är tillfälligt indragen, resande hänvisas till hållplats Habo Sporthallen.