Skolgatan stängd för trafik 9–30 oktober

Ingen trafik kan passera under tiden då gatan kommer att grävas upp. Det går att promenera till fastigheterna.

Skolgatan kommer att stängas av 20 meter norr om Villagatan till 50 meter söder om Malmgatan. Anledningen till avstängningen är det pågående arbetet med att byta vatten- och avloppssystemet i gatan. Arbetet kommer att pågå under tiden 9 oktober kl 07.00 tom 30 oktober kl 17.00. 

Den röda markeringen på kartan visar den avstängda sträckan och den gröna markeringen visar hur trafiken leds om.