Information om vinterväghållning

Här kan du läsa mer om vinterväghållningen i Habo kommun och även göra felanmälan.

Vinterväghållningen i kommunen utförs både med egen personal och med hjälp av entreprenörer. Kommunens vinterväghållning kräver en stor organisation, och när snön faller har personalen oftast många timmars jobb framför sig med att röja bort snö och sanda. Om någon maskin går sönder kan det tyvärr innebära förseningar. Blir det mycket snö måste vi även lasta upp snön och köra bort den.

Snöröjning påbörjas när snödjupet är minst 6 cm
Nattetid sker normalt ingen snöröjning utan den påbörjas tidigast klockan 04.00. Halkbekämpning utförs med sand eller krossat stenmaterial.

Så här prioriteras vinterväghållningen på våra gator

  1. Gator med kollektivtrafik och gång- och cykelväg. Många, men inte alla, gång- och cykelvägar hålls öppna under vintern.
  2. Större tillfartsgator där det är mycket trafik.
  3. Skolbussvägar som inte redan kommit med i ovanstående prioritering.
  4. Gator till skolor och förskolor.
  5. Bostadsgator och andra mindre vägar.

Fastighetsägarens ansvar
Vid plogning av bostadsgator med mera kan det bli vallar vid uppfarter. Du som fastighetsägare ansvarar själv för att ta hand om den plogvall som eventuellt läggs upp framför uppfarten, och att brevlåda och sopkärl är framskottade så att post och sophämtning kan komma åt dem.

Den snö som skottas undan på den egna tomten får inte läggas ut på trottoaren eller på gatumark.

Det blir också lättare för vinterväghållningsfordonen att ta sig fram om du i förväg har klippt ned träd och buskar som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan. Där behöver det vara fri sikt och fritt från hinder.

Så här framför du dina synpunkter på vinterväghållningen
Du kan fylla i vårt formulär i länken "Felanmälan vinterväghållning" eller ringa till växeln och framföra dina synpunkter. Dina synpunkter är värdefulla för oss, vi arbetar så gott vi kan med att lösa de problem som uppstår. Vill du göra en skadeanmälan t. ex. sönderkört staket/brevlåda kan du mejla en bild på skadan till info@habokommun.se