Pågående projekt

Som trafikant och boende kan det vara viktigt att veta om det sker några större ombyggnationer i gatumiljön. Under denna sida hittar du de pågående projekt som berör gatumiljön. Genom att följa angivna länkar kommer du till respektive projekt.