Asfaltering 2018

Planerade asfalteringar under året 2018:

  • Onkel Adams Väg,
  • Kyrkerydsvägen,
  • Linnégatan och
  • gång/cykelväg vid Tärngatan.

Planering 32-35

Vecka 32
Förarbeten görs på gång- och cykelvägen vid Onkel Adams väg (6-7 augusti), samt på den gångstig som löper längs med järnvägen (7-8 augusti). Både gång- och cykelvägen och gångstigen beläggs med asfalt torsdag 9 augusti.

Vecka 33
Förarbeten på gång- och cykelvägen vid Tärngatan (13-14 augusti), denna beläggs med asfalt 15-16 augusti. Under vecka 33 görs även förarbeten och urgrävning av Kyrkerydsvägen (15-17 augusti).

Vecka 35
Kyrkerydsvägen beläggs med asfalt måndag och tisdag 27-28 augusti. Ingen framkomlighet under tiden arbetet pågår.


Planering vecka 26-28

Vecka 26
Linnégatan (måndag 25 juni)
Onkel Adams väg (tisdag 26 juni)
Skolgatan/Dagmans väg (onsdag 27 juni)

Vecka 27
Förarbeten på gång- och cykelvägen i förlängningen av Onkel Adams väg och gångstigen

Vecka 28
Gång- och cykelvägen vid Onkel Adams väg

Planering vecka 22-24

Vecka 22
Tisdagen 29 maj, asfalteras Höjdstigen i Habo tätort.
Onsdagen 30 maj, asfalteras delar av Skyttevägen (Backgatan-infarten mot OK-gränsen området).

Vecka 23 
Höjdstigen färdigställs.