Asfaltering 2018

Planerade asfalteringar under året 2018:

  • Onkel Adams Väg,
  • Kyrkerydsvägen,
  • Linnégatan och
  • gång/cykelväg vid Tärngatan.

Planering vecka 26-28

Vecka 26
Linnégatan (måndag 25/6)
Onkel Adams väg (tisdag 26/6)
Skolgatan/Dagmans väg (onsdag 27/6)

Vecka 27
Förarbeten på gång och cykelvägen i förlängningen av Onkel Adams väg och gångstigen

Vecka 28
gång och cykelvägen vid Onkel Adams väg

Planering vecka 22-24

Vecka 22
Tisdag 29 maj, asfalteras Höjdstigen i Habo tätort.
Onsdag 30 maj, asfalteras delar av Skyttevägen (Backgatan-infarten mot OK-gränsen området).

Vecka 23 
Höjdstigen färdigställs.