Gång och Cykelväg utmed Jönköpingsvägen

Projektering är påbörjad, och det planeras att byggas under hösten 2019.

Den nya gång och cykelvägen utmed Jönköpingsvägen kommer att anslutas till cykelvägen bakom Bagaregatans förskola.