Städning av gator och trottoarer

Skötsel utförs året om vid barmark på alla kommunala ytor. Maskinsopning sker på samtliga belagda gator och vägar, gång- och cykelvägar och andra ytor där detta praktiskt kan genomföras. Städning av ytorna utförs så att området ger ett rent och prydligt intryck. Städningen omfattar avlägsnande av kvistar, löv, papper, glas, burkar, fimpar etc.