Val till Europaparlamentet

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet.

Vem får rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.
    (Val till Europaparlementet hålls våren 2019).

Rösträtt för utlandssvenskar
En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Du kan rösta på följande sätt

  • rösta i din vallokal på valdagen
  • förtidsrösta i alla förtidsröstningslokaler i hela landet
  • rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat
  • budrösta (gäller endast vissa väljare, till exempel om du på grund av sjukdom inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal)
  • rösta med ambulerande bud (någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen). Detta gäller endast vissa väljare, till exempel om du på grund av sjukdom inte kan ta dig till din vallokal och du inte har någon anhörig som kan agera bud åt dig. Kontakta kommunens växel för mer information 036-442 80 00).