Kommunens budget för år 2017

Nettobudget i miljoner kronor
Skola och barnomsorg: 343 mkr, 52 %
Vård och omsorg: 169,5 mkr, 26 %
Teknisk förvaltning: 24 mkr, 4 %  
Kommunledning, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, överförmyndare, revision, byggnadsnämnd: 45,5 mkr, 7 %
Räddningstjänst: 6,5 mkr, 1 %
Miljö: 5 mkr, 1 %
Fritid och kultur: 17 mkr, 3 %
Investeringar: 52 mkr, 8 %

Total budget ca 664 mkr, 100 %

Skattetabell - utdebitering i kronor
Kommunen 22:17
Landstinget 11:26
Skattesats (exkl kyrkoavgift) 33:43

Kyrkoavgift tillkommer för medlemmar i Svenska Kyrkan med 1:18 kr. För de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan tillkommer begravningsavgift 24,6 öre.