Statistik

Habo, med ytan 330 kvadratkilometer, är en liten kommun med totalt 11 845 invånare (31 december 2017). Kommunen består av flera orter, där centralorten Habo dominerar befolkningsmässigt.

Befolkningsfördelning i kommunen 
Centrala Habo: 8 124
Furusjö: 355
Fagerhult: 266
Västerkärr: 128
Brandstorp: 113
Baskarp: 75
Habo landsbygd: 1 506
Gustav Adolf landsbygd: 769
Brandstorp landsbygd: 509
Summa: 11 845 (december 2017)

Habos ålderspyramid
Habo är en barnrik kommun. Här bor det fler barn än i den genomsnittliga kommunen i Sverige.  

Arbete och pendling
I Habo kan de flesta glädja sig åt att ha ett jobb att gå till. Våren 2017 var Habo den kommun i landet som hade högst andel förvärvsarbetande invånare, hela 88,2 % hade då ett arbete. Många av de som bor i Habo jobbar utanför kommunen, cirka 3 400 personer pendlar varje dag från Habo till någon annan kommun och då främst till Jönköping.

De största företagen i Habo kommun
Det största företaget i Habo kommun är AB Fagerhult med cirka 600 anställda. Andra stora företag med cirka 50-80 anställda är Gnotec, Habo Rostfria och Portsystem 2000. 

Även Habo kommun är en stor arbetsgivare med drygt 800 tillsvidareanställda.

Skatten i Habo
Kommunalskatt 2017 22:17
Landstingsskatt 11:26
Summa 33,43

Begravningsavgift till Svenska kyrkan 0:246

Faktablad
Region Jönköpings län har tagit fram faktablad om Habo. I faktabladen visas bland annat folkmängdsförändringar och arbetsmarknadsstatistik.