Statistik

Habo, med ytan 330 kvadratkilometer, är en liten kommun med totalt 11 586 invånare (31 december 2016). Kommunen består av flera orter, där centralorten Habo dominerar befolkningsmässigt.

Befolkningsfördelning i kommunen (per den 31 december 2016)
Centrala Habo: 7 921
Furusjö: 343 
Fagerhult: 256 
Västerkärr: 117
Brandstorp: 115 
Baskarp: 76
Habo landsbygd: 1 482
Gustav Adolf landsbygd: 749 
Brandstorp landsbygd: 527 
Summa: 11 586

Habos ålderspyramid
Vår så kallade ålderspyramid stämmer dåligt med genomsnittet i Sverige. Vi har enkelt uttryckt förhållandevis mycket barn och få gamla invånare. I stort sett har Habo kommun bara två tredjedelar av antalet pensionärer jämfört med proportionen för riket, medan vi omvänt har ungefär en tredjedel fler barn än genomsnittet för landet.

Arbete och pendling
Invånarna i Habo kommun är ”statistiskt onormala” även i ett annat hänseende. Nästan varannan – eller 46 % - av alla förvärvsarbetande pendlar till arbete utanför kommunen och i de allra flesta fall handlar det om närliggande Jönköpings kommun.

De största företagen i Habo kommun
Det största företaget i Habo kommun är AB Fagerhult med 530 anställda. Andra stora företag med ca 50-80 anställda är Gnotec, Habo Rostfria och Portsystem 2000. 

Även Habo kommun är en stor arbetsgivare med drygt 800 anställda.

Skatten i Habo
Kommunalskatt 2015 22:17
Landstingsskatt 11:26
Summa 33,43

Begravningsavgift till Svenska kyrkan 0:20

Faktablad
Under rubriken Länkar hittar du faktablad om Habo kommun som Region Jönköpings län har tagit fram. I faktabladen visas bland annat folkmängdsförändringar och arbetsmarknadsstatistik.