Miljö- och hälsoåret i Habo kommun

Syfte
Syftet med miljö- och hälsoåret är att kunna lyfta olika aspekter av miljö och hälsa under året. Genom att göra det hoppas vi kunna skapa ett intresse och en medvetenhet som kvarstår. Syftet är också att detta upplägg ska medföra möjligheter för skolan att kunna delta med aktiviteter inom sitt verksamhetsområde.

Föreläsningar och aktiviteter mot olika målgrupper i kommunen
Alla som bor och arbetar i Habo kommer att bjudas in till öppna föreläsningar och evenemang. Tanken är att dessa ska anordnas som ett arrangemang tillsammans med olika aktörer som vårdcentral, studieförbund, skola eller förening. År 2014 var första året för detta arrangemang.

Aktiviteter 2019

11 maj: Emanuel Karlsten föreläser om hur våra digitala medier påverkar oss och våra relationer. Läs mer här.

30 mars: för fjärde året i rad uppmärksammas Earth hour genom olika aktiviteter för allmänheten.

28-29 januari: En dag på temat "Relationer och sex" arrangeras för årskurs 8 på Hagabodaskolan. Eleverna får delta i olika föredrag och övningar kring temat.

Aktiviteter 2018

24 mars: för tredje året i rad uppmärksammas Earth hour genom olika aktiviteter för allmänheten.

23 januari: En dag på temat "Relationer och sex" arrangeras för årskurs 8 på Hagabodaskolan. Eleverna får delta i olika föredrag och övningar kring temat.

Aktiviteter 2017

2-8 oktober: Fallkampanj, Balansera mera. Under v. 40 kommer olika aktiviteter anordnas i Habo för att ge tips och råd om hur vi ska förhindra fallolyckor i vardagen. Aktiviteterna hålls på Träffpunkt Habo för seniorer. 

16-22 september: Europeiska trafikantveckan. Fototävling på instagram för ungdomar, "Fota din miljövänliga resa till skolan". 19 september: Pimp my bike på fritidsgården, ta med din cykel, sparkcykel eller hjälm och "pimpa" den med utsmyckning på fritidsgården kl 14-16.

10 september: Guidning i Hökesåns naturreservat för allmänheten tillsammans med Gösta Börjeson från Naturskyddsföreningen.

6 maj: psykolog Jenny Klefbom kommer till Habo för ett frukostseminarie riktat till föräldrar.

25 mars: för andra året i rad uppmärksammas Earth hour genom olika aktiviteter för allmänheten.

24 januari: en dag på temat "Relationer och sex" arrangerades för årskurs 8 på Hagabodaskolan. Eleverna fick delta i olika föredrag och övningar kring temat.