Gifta sig, borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en kort ceremoni på valfri plats eller i kommunhuset och är en juridiskt bindande handling utan religiösa inslag. Uppdraget är kostnadsfritt.

Vigselintyg och hindersprövning
Innan du får gifta dig ska Skatteverket göra en hindersprövning. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för genomförandet av vigseln.

Kontakta Skatteverket i god tid och be att få "Ansökan om hindersprövning" samt "Anmäla makars efternamn" eller gå in på Skatteverkets webbplats och hämta hem blanketterna. Ansökningarna ska undertecknas och återsändas till Skatteverket varpå ni efter cirka två veckor automatiskt får hemskickat "Intyg vigsel" och "Intyg hindersprövning". Intygen har en giltighetstid på fyra månader.

Senast en vecka före vigseldatum ska du skicka in dessa originalintyg till kommunen, tillsammans med uppgifter om vittnen, tid och plats. Adressen är: 

Kansli- och informationsenheten
Habo kommun
Box 212
566 24 Habo

Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du kontakta Skatteverket för mer information om hindersprövning. Ta med pass.

Vigselceremonin
Formerna för en borgerlig vigselceremoni är mycket fria. Du kan vigas i kommunhuset eller på annan plats efter muntlig överenskommelse med vigselförrättaren. Tänk på att kontakta vigselförrättaren så tidigt som möjligt i planeringen för att boka tid med mera.

Vittnen
Vid vigseln ska två vittnen vara med. Vittnena ska vara myndiga och kunna legitimera sig innan ceremonin.

Upplysningar och kontaktuppgifter lämnas av Katarina Gustafsson.