Gifta sig, borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en kort ceremoni på valfri plats eller i kommunhuset och är en juridiskt bindande handling utan religiösa inslag. Vigseln är kostnadsfritt.

Bokning av borgerlig vigsel
För att boka en borgerlig vigsel fyller du i formuläret ”vigsel”. Din bokning gälller först när du har fått en bekräftelse från kommunen.

Vigselintyg och hindersprövning
Innan du får gifta dig ska Skatteverket göra en hindersprövning.

Fyll i Skatteverkets blanketter:

Ansökningarna ska undertecknas och skickas till Skatteverket varpå ni efter cirka två veckor automatiskt får hemskickat "Intyg vigsel" och "Intyg hindersprövning". Intygen har en giltighetstid på fyra månader.

Lämna intyg
Senast en vecka före vigseldatum ska du lämna originalintygen från Skatteverket till kommunen, tillsammans med uppgifter om vittnen, tid och plats.

Du kan lämna intygen i kommunhusets reception, Jönköpingsvägen 19 eller skicka per post till:

Kansli- och informationsenheten
Habo kommun
Box 212
566 24 Habo

Vigselceremonin
Formerna för en borgerlig vigselceremoni är mycket fria. Du kan vigas i kommunhuset eller på annan plats efter muntlig överenskommelse med vigselförrättaren. Tänk på att kontakta kommunen så tidigt som möjligt i planeringen för att boka tid med mera.

Vittnen
Vid vigseln ska två vittnen vara med. Vittnena ska vara myndiga och kunna legitimera sig innan ceremonin. Kommunen kan ordna med vittnen vid vigsel under arbetstid i kommunhuset.

Inte folkbokförd i Sverige
Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du kontakta Skatteverket för mer information om hindersprövning.