Frågepanelen

Kommunstyrelsen har beslutat att stänga frågepanelen.

Kommunstyrelsen har beslutat att stänga ner frågepanelen. Anledningen är att antalet frågor minskar och kostnanden per besvarad fråga blir därför väldigt hög. 
- Frågepanelen infördes 2003. Sedan dess har våra invånares kommunikationsmönster förändrats, och vi bedömer att frågepanelen har spelat ut sin roll, säger administrativ chef Frida Wahlund. Idag kontaktar de flesta oss istället via e-post och en del hör också av sig via facebook. Det går som alltid även bra att ringa till oss, och den som vill vara anonym kan använda vår synpunktshantering

Du är som alltid välkommen att höra av dig till kommunen. För politiska frågor och funderingar rekommenderar vi att du tar kontakt med något av våra kommunalråd, dessa når du via e-post enligt principen fornamn.efternamn@habokommun.se. 

För verksamhetsfrågor går det bra att skriva till info@habokommun.se eller ringa 036-442 80 00.