Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen med flera.

Naturvård ingår också i arbetsområdet där kalkning och återställning av vätterbäckarna spelar en väsentlig roll. Förvaltningen har också en viss rådgivande funktion till företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar samt är pådrivande i det strategiska miljöarbetet lokalt.

Miljöförvaltningen ansvarar för följande verksamheter:

  • hälsoskydd
  • livsmedel
  • miljöskydd
  • naturvård
  • strategiskt miljöarbete/Agenda 21

Miljöförvaltningen verkar i både Habo och Mullsjö kommuner med en gemensam miljönämnd som styrande.

Förvaltningen består av miljöchef, miljöinspektörer samt administrativ personal. Totalt finns 9,5 tillsvidareanställda årsarbetare fördelat på 10 medarbetare.

Mer information om förvaltningens verksamhetsområde finns under Bygga , bo och miljö.