Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner

Här hittar du kontaktuppgifter till miljöförvaltningen.

Miljöchef 
Agneta Martinsson, 036-442 82 62
Verksamhetsansvar, miljönämnd, budget, fysisk planering och strategiskt miljöarbete.

Administration
Eleonor Jogenvik, 036-442 82 59
Expedition, Internkontroll, arkiv, ärenderegistrering samt allmänna kontorsgöromål.

Eva Junvik, 036-442 82 79
Expedition, ekonomi, fakturor, nämndsekreterare, webb, ärenderegistrering, Vision, bokningar, inköp samt blanketter och mallar.

Miljöinspektörer
Lena-Stina Wennman, 036-442 82 36
Livsmedel i Mullsjö kommun, dricksvatten, smittskydd och matförgiftning.

Johanna Karlsson, 036-442 82 58
Livsmedel i Habo kommun samt hälsoskydd.

Lars-Erik Sidenholm, 036-442 82 60
Hälsoskydd, boendemiljö, radon, kommunala skyttar, strand- och bassängbad, campingplatser, fysisk planering och Vision.

Ingemar Bergbom, 036-442 82 61
Miljöfarlig verksamhet, biologisk återställning, förorenade områden, kalkning, kommunala reningsverk, enskilda avlopp, miljöolyckor, vattenskyddsområden, och naturvård.
 
Eva Åstrand, 036-442 82 71
Miljöfarliga verksamheter, enskilda avlopp, avlopps- och hushållsavfallsdispenser, bekämpningsmedel, lantbruk, animaliska biprodukter, avfallsanläggningar, återvinningsstationer,  mekaniska verkstäder, plast och gummiindustrier.
  
Johan Wester, 036-442 82 XX (föräldraledig tom 2017-12-31)
Miljöfarlig verksamhet, kemikalier, förorenade områden, vindkraft, enskilda avlopp, mekaniska verkstäder, ytbehandling, värmeverk, buller, motorbanor, skjutbanor, bakgrundsstrålning, energi, fordonstvättar, miljöolyckor, värmepumpar och köldmedia. 

Malin Persson, 036-442 82 67
Miljöfarlig verksamhet, fordonstvättar, åkerier, drivmedelsstationer, mekaniska verkstäder, ytbehandling, träindustri, lantbruk, värmepumpar, köldmedium, cisterner, kemikalier, luftövervakning, återvinning av avfall i anläggningsarbeten.

Yvonne Liliegren, 036-442 82 68
Enskilda avlopp