Kontaktuppgifter till tekniska förvaltningen

Postadress:
Habo kommun
Box 212
566 24 Habo
Besöksadress:
Jönköpingsvägen 19

Felanmälan, teknisk försörjning, vardagar 08.00-16.00
Larm och kommunens fastigheter 036-442 83 63
Gator, vägar, ledningsnät, vatten, avlopp och reningsverk 036-442 83 64
Övriga tider, vatten och avlopp 036-12 33 64 

Förvaltningsadministration
Svante Modén, teknisk chef 036-442 83 65 
Kristina Pettersson, förvaltningsadministratör 036-442 83 63
Jack Frisell, kartingenjör 036-442 83 71
Caroline Svensson, miljöingenjör 036-442 83 77

Gatu/VA-enhet
Lubomira Eng, enhetschef 036-442 83 67 
Daniel Kangas, planeringsingenjör 036-442 83 70
Tina Plejert, miljöingenjör 036-442 83 66
Uriah Funaro, arbetsledare VA 036-442 82 90 
Fia Wadman, gatu/parkingenjör 036-442 82 35 
Eva Isaksson, administratör/handläggare 036-442 83 64 
Kundtjänst, VA och Avfall 036-442 83 59

Plan- och exploateringsenhet
Linda Tubbin, plan- och exploateringschef 036-442 81 37
Mari-Helene Opdal, fysisk planerare 036-442 81 38
Johanna Schönberg, planarkitekt 036-442 83 78

Byggenhet
Mikael Peterson, bygglovschef, 036-442 83 79
Sead Fejza, bygglovsingenjör 036-442 80 69
Sara Rosengren, nämndsekreterare, 036-442 83 74
Tina Hjortsöe, administratör 036-442 82 31 

Fastighetsenhet
Magnus Sandell, enhetschef 036-442 83 68
Nermin Avdic, biträdande fastighetschef/projektledare 036-442 83 76 
Jonas Johansson, arbetsledare 036-442 83 69
Pawel Sobczyk, projektledare 036-442 83 05
Semir Kozic, byggnadsingenjör 036-442 83 73
Anne-Marie Andersson, städledare 036 442 80 28

Kostenhet
Lena Bergström, enhetschef 036-442 82 13
Jonna Ekstrand, biträdande enhetschef 036-442 82 12

E-post
E-post skickas enligt principen fornamn.efternamn@habokommun.se