Kommunala bolag

I Habo finns tre kommunala bolag, vilka gemensamt bildar en bolagskoncern.

Varje bolag har egen styrelse, där ledamöterna och ersättarna väljs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har också utsett revisorer för respektive bolag.

Habo Energi AB
Ett litet lokalt energibolag som ägs till 100% av Habo kommun. De förvärvar och säljer elektrisk energi, samt producerar fjärrvärme. De erbjuder också bredbandstjänster inom Habo tätort.

Habo Kraft AB
Företaget är ett helägt dotterbolag till Habo Energi AB. Som nätägare ansvarar bolaget för eldistributionen inom större delen av kommunen. 

Habo Bostäder AB
Habo Bostäder AB är också dotterbolag till Habo Energi. Fastighetsbolag som äger och hyr ut lokaler och bostäder i Habo kommun.