Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Fullmäktige bestämmer om övergripande mål, budget med mera. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 19 ersättare från de olika partierna.

Sammanträden
Kommunfullmäktige sammanträder som regel sista torsdagen i månaden kl 18.00 i Kammarsalen, kommunhuset. Sammanträdena är offentliga.

Sammanträdesdatum 2017:
26 januari
23 februari 
30 mars
27 april
-
8 juni

31 augusti
28 september
26 oktober 
30 november
14 december

Kungörelse

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda!
Du kan också se kommunfullmäktiges sammanträden på webben, direkt eller i efterhand. Se länk i menyn.

Kommunfullmäktiges ledamöter från 15 oktober 2014
Gunnar Pettersson (S)
Thomas Werthén (M)
Lars Davidsson (KD)
Morgan Malmborg (-)
Viveca Rydberg (S)
Lars Elwing (M)
Jarl Karlsson (S)
Anders Rickman (L)
Hans Jarstig (KD)
Olle Moln Teike (SD)
Fredrik Wärnbring (M)
Hanna Englund (C)
Mary Eklund (S)
Margareta Fick (MP)
Rolf Westmar (M)
Nicklas Gustavsson (S)
Marie Lindholm (KD)
Lennart Karlsson (-)
Nils-Inge Carlsson (S)
Susanne Wahlström (M)
Maria Alsén (L)
Thomas Gustafsson (S)
Åke Lundgren (KD)
Niklas Fungbrandt (M)
Ulf Bertills (C)
Joakim Lindblom (SD)
Kent Bjärkhed (S)
Lotta Hoffback Kaljo (M)
Carina Fritzon (S)
Viktor Davidsson (KD)
Agneta Karlsson (SD)
Kerstin Klasson (MP)
Ewa Wettebring (S)
Bengt Stensmo (M)
Lars-Åke Johansson (S)

Kommunfullmäktiges presidium
Thomas Gustafsson (S), ordförande
Lars Elwing (M), 1:e vice ordförande
Morgan Malmborg (-), 2:e vice ordförande