Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Fullmäktige bestämmer om övergripande mål, budget med mera. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 19 ersättare från de olika partierna.

Sammanträden
Kommunfullmäktige sammanträder som regel sista torsdagen i månaden kl 18.00 i Kammarsalen, kommunhuset. Sammanträdena är offentliga.

Kungörelse

Sammanträdesdatum 2018:
25 januari
22 februari (inställt)
22 mars
26 april
-
14 juni

30 augusti
27 september
18, 25 oktober 
29 november
12 december

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda!
Du kan också se kommunfullmäktiges sammanträden på webben, direkt eller i efterhand. Se länk i menyn.

Kommunfullmäktiges ledamöter från 15 oktober 2014
Gunnar Pettersson (S)
Thomas Werthén (M)
Lars Davidsson (KD)
Morgan Malmborg (-)
Viveca Rydberg (S)
Lars Elwing (M)
Jarl Karlsson (S)
Anders Rickman (L)
Hans Jarstig (KD)
Olle Moln Teike (SD)
Fredrik Wärnbring (M)
Hanna Englund (C)
Mary Eklund (S)
Margareta Fick (MP)
Rolf Westmar (M)
Nicklas Gustavsson (S)
Marie Lindholm (KD)
Lennart Karlsson (-)
Nils-Inge Carlsson (S)
Susanne Wahlström (M)
Maria Alsén (L)
Thomas Gustafsson (S)
Åke Lundgren (KD)
Niklas Fungbrandt (M)
Ulf Bertills (C)
Joakim Lindblom (SD)
Kent Bjärkhed (S)
Lotta Hoffback Kaljo (M)
Carina Fritzon (S)
Viktor Davidsson (KD)
Agneta Karlsson (SD)
Kerstin Klasson (MP)
Ewa Wettebring (S)
Bengt Stensmo (M)
Lars-Åke Johansson (S)

Kommunfullmäktiges presidium
Thomas Gustafsson (S), ordförande
Lars Elwing (M), 1:e vice ordförande
Morgan Malmborg (-), 2:e vice ordförande