Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Fullmäktige bestämmer om övergripande mål, budget med mera. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 19 ersättare från de olika partierna.

Sammanträden
Kommunfullmäktige sammanträder som regel sista torsdagen i månaden kl 18.00 i Kammarsalen, kommunhuset. Sammanträdena är offentliga.

Sammanträdesdatum 2018:

25 januari
22 februari (inställt)
22 mars
26 april
-
14 juni

30 augusti
27 september
18, 25 oktober 
29 november
12 december

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda!
Du kan också se kommunfullmäktiges sammanträden på webben, direkt eller i efterhand. Se länk i menyn.

Kommunfullmäktiges ledamöter från 18 oktober 2018
Gunnar Pettersson (S)
Susanne Wahlström (M)
Hans Jarstig (KD)
Olle Moln Teike (SD)
Ewa Wettebring (S)
Niklas Fungbrandt (M)
Hanna Englund (C)
Anders Almfors (L)
Nicklas Gustavsson (S)
Marie Lindholm (KD)
Fredrik Wärnbring (M)
Joakim Lindblom (SD)
Jeanette Nyberg (S)
Lisbeth Bärenholdt (M)
Maria Alfredsson (KD)
Ulf H. Bertills (C)
Thomas Gustafsson (S)
Anders Rickman (L)
Ingvar Briland (M)
Johanna Rundlöf (V)
Mari Larsson (SD)
Morgan Malmborg (HD)
Eva Damberg (S)
Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M)
Jon Harald Jonsson (KD)
Kent Bjärkhed (S)
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)
Helena Persson (C)
Margareta Fick (MP)
Conny Eriksson (SD)
Eva-Lis Svensson (S)
Jan Lenhammar (KD)
Maria Alsén (L)
Thomas Werthén (M)
Mats Lindén (S)

Kommunfullmäktiges presidium
Lisbeth Bärenholdt (M), ordförande
Kent Bjärkhed (S), 1:e vice ordförande
Jan Lenhammar (KD), 2:e vice ordförande