Trygghetsdag i strålande sol

I samband med Kräftlördagen den 2 september anordnade kommunen en trygghetsdag.

Räddningstjänsten

Polis trygghetsdagNärområdespolisen, Räddningstjänsten, Röda korset, Svenska livräddningssällskapet, Brottsofferjouren, NTF och vårdcentralerna Bra liv var där och informerade om sin verksamhet för att invånare ska känna sig mer trygga i vardagen.

Även Familjehemresursen var där och berättade vad det innebär att vara familjehem. Räddningstjänsten berättade om vad man behöver ha hemma för att klara sig minst 72 timmar, vilket är den tid du bör kunna klara dig själv om samhällets funktioner sätts ur spel, till exempel vid längre strömavbrott. Svenska Livräddningssällskapet lärde barnen hur man ska bete sig vid vatten, till exempel att man alltid måste berätta för någon att man går och badar, och att det är viktigt att hålla koll på varandra i vattnet. NTF hade fokus på barn i bil och berättade om varför och hur länge ett barn ska åka bakåtvänt samt om hur länge barnen måste sitta på en bilkudde. Habo vårdcentral informerade om sin verksamhet, att de har fast personal, inga hyrläkare vilket ger en bättre kontinuitet och trygghet för patienterna.