Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden behandlar ärenden enligt plan- och bygglagen, trafikärenden och strandskyddsärenden.

Byggnadsnämnden i Habo kommun, som även är trafiknämnd, består av fem ledamöter. Nämnden sammanträder en gång i månaden förutom i juli månad då det inte är något sammanträde. Byggnadsnämndens tjänstemän jobbar på tekniska förvaltningen där även nämndens administration finns.  

Ledamöter i byggnadsnämnden
Lars Davidsson (KD), Catharina Bülow (M), Lars-Åke Johansson (S), Anders Almfors (L) och Lennart Karlsson (-).

Lars Davidsson (KD)
Lars Davidsson (KD)
Ordförande
Catharina Bülow (M)
Catharina Bülow (M)
Vice ordförande
Lars-Åke Johansson (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Anders Almfors (L)
Anders Almfors (L)
Lennart Karlsson (-)
Lennart Karlsson (-)