Fritids- och kulturnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, bibliotek, föreningsstöd, fritidsgårdsverksamhet och allmänkulturell verksamhet.

Fritids- och kulturnämndens presidium består av ordförande Åke Lundgren (KD), 1:e vice ordförande Ann-Charlotte Kaljo (M) och 2:e vice ordförande Viveca Rydberg (S).

Åke Lundgren (KD)
Åke Lundgren (KD)
ordförande
Viveca Rydberg (S)
Viveca Rydberg (S)
2:e vice ordförande
Ann-Charlotte Kaljo (M)
Ann-Charlotte Kaljo (M)
1:e vice ordförande
Jeanette Nyberg (S)
Jeanette Nyberg (S)
Ingemar Severin (M)
Ingemar Severin (M)
Viktor Davidsson (KD)
Viktor Davidsson (KD)
Mari Larsson (SD)
Mari Larsson (SD)