Kommunstyrelsen

...är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid kommunens "regering".

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige (= kommunens "riksdag") och har huvudansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 14 ersättare.

Kommunstyrelsens presidium består av:

  • Susanne Wahlström (M), ordförande
  • Gunnar Pettersson (S), 1:e vice ordförande
  • Hans Jarstig (KD), 2:e vice ordförande

Morgan Malmborg (HD) och Margareta Fick (MP) har insynsplats i kommunstyrelsen.

Susanne Wahlström (M)
Ordförande
Gunnar Pettersson (S)
1:e vice ordförande
Hans Jarstig (KD)
2:e vice ordförande
My Rydbeck (S)
Kent Bjärkhed (S)
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)
Marie Lindholm (KD)
Hanna Englund (C)
Anders Rickman (L)
Olle Moln Teike (SD)
Johanna Rundlöf (V)