Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner

Habo och Mullsjö kommuner har en gemensam miljönämnd med nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Fyra av ledamöterna kommer från Mullsjö (inklusive ordförande) och fem stycken från Habo (inklusive 1:e vice ordförande).

Nämnden ansvarar framförallt för miljöförvaltningens arbete med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, med flera lagar och förordningar. Miljöförvaltningen har också en rådgivande funktion till företag, privatpersoner och andra kommunala förvaltningar samt är pådrivande i det lokala miljöarbetet. Miljöförvaltningen fungerar som remissinstans i många frågor, som till exempel plan- och byggfrågor och naturvård. Inom naturvården arbetar förvaltningen främst med kalkning av sjöar och vattendrag samt biologisk återställning av vätterbäckarna.

Nedan ser du vilka som är ledamöter i miljönämnden. Saknas på bild gör Harriet Cajfeldt Karlsson, ledamot från Mullsjö kommun.

Helena Persson (C) är 1:e vice ordförande och Erik Johansson (M) är 2:e vice ordförande. Miljönämnden sammanträder som regel andra torsdagen i månaden med undantag för juli månad.

Bertil Engström (MP)
Bertil Engström (MP)
Ordförande
Mullsjö kommun
Helena Persson (C)
Helena Persson (C)
1:e vice ordförande
Habo kommun
Erik Johansson (M)
Erik Johansson (M)
2:e vice ordförande
Habo kommun
Johan Wållgren (KD)
Johan Wållgren (KD)
Ledamot
Habo kommun
Robert Larsson (S)
Robert Larsson (S)
Ledamot
Habo kommun
Ewa Johansson (SD)
Ewa Johansson (SD)
Ledamot
Mullsjö kommun
Imre Skrenya (S)
Ledamot
Habo kommun
Joachim Werich (M)
Ledamot
Mullsjö kommun
Harriet Cajfeldt Carlsson (S)
Ledamot
Mullsjö kommun