Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg.

Nämndens arbete utgår bland annat från lagstiftningen i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Hans Jarstig (KD)
Hans Jarstig (KD)
Ordförande
Lisbet Bärenholdt (M)
Lisbet Bärenholdt (M)
1:e vice ordförande
Rickard Lantz (KD)
Rickard Lantz (KD)
Roger Green (L)
Roger Green (L)
Kent Bjärkhed (S)
Kent Bjärkhed (S)
Ewa Wettebring (S)
Ewa Wettebring (S)
Olle Moln Teike (SD)
Olle Moln Teike (SD)
Lars Elwing (M)