Kungörelse

Habo kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 28 september kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Följande ärenden behandlas:

  1. Information om kommunledningsförvaltningen
  2. Lösen av revers avseende Habo Energi AB
  3. Gemensamt kommunikationsoperatörsbolag mellan Habo Energi AB och Jönköping Energi AB
  4. Svar på motion om regelbundna läkemedelsgenomgångar
  5. Fyllnadsval
  6. Motion om att förbjuda tiggeri
  7. Motion om aktiva åtgärder för jämställdhetsarbete
  8. Information om rapportering av ej verkställda beslut