Första spadtaget för nya 26/47

Nu börjar bygget av den nya vägen för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikanter.

Trafikverket bjöd idag in till första spadtaget för väg 26/47. Ungdomar från Gunnarsboskolan var inbjudna för att hjälpa till med spadtaget. Tal hölls bland annat av Habos kommunalråd Gunnar Pettersson: Jag ser många positiva effekter för vår kommun och våra kommunmedborgare, framför allt för de som bor i Västerkärrr. Nya 26/47 kommer även att bli ett lyft för alla boende utmed vägen och vi gratulerar våra grannar i Mullsjö att de äntligen får en ny väg!