Habo kommun är mest jämställt i länet när det gäller uttagande av föräldrapenning

Enligt TCOs jämställdhetsindex för 2017 hamnar Habo kommun på första plats av länets 13 kommuner när det gäller uttagande av föräldrapenning och fördelning mellan könen. Habo ligger också bättre till än snittet för hela landet.

TCOs jämställdhetsindex visar hur stor andel av föräldrapenningen som tas ut av kvinnor. I Habo kommun ligger vi på 69,6% vilket är bäst i länet. Det är två olika sorters föräldrapenning som har slagits ihop, tillfällig föräldrapenning och (VAB) och den vanliga typen av föräldrapenning (föräldraledighet).

Ett index på 50 visar ett helt jämställt uttag och ett index på mindre än 50 visar att män tar ut mer än kvinnor. Snittet för hela landet är 71%.

Jämställdhetsindex 2017 topp 3 Jönköpings län:

Habo 69,6%
Jönköping 69,9%
Vaggeryd 71,1%

Vill du läsa mer om jämställdhetsindex och se hela listan för länet så kan du göra det på TCOs webbplats.