Följ kommunen på Facebook!

Från och med 2 maj kan du följa oss i vår officiella kanal på Facebook.

Sidan hittar du här. 

"Facebooksidan är en kanal för oss att snabbt nå ut med information till invånarna. Det är viktigt att vi finns på social media eftersom en växande del av befolkningen tar till sig och letar information den vägen", säger Sofia Jarl, kommunikatör i Habo kommun.  

Hon fortsätter: "Vad gör egentligen en kommun? Den frågan ställer sig säkert många och genom den här kanalen kan vi bli mer transparenta och visa upp vad våra verksamheter gör."

Habo kommuns facebooksida uppdateras och sköts av informations- och kanslienheten på Habo kommun.