Kommunen bjuder in till digitalt öppet hus

Har du frågor om bygglov? Vill du starta eget? Ska du sätta upp solceller? Gick bilen sönder dagen efter köpet? Undrar du över kommunens byggplaner? Nu har du chansen att ställa alla dina frågor under kommunens digitala öppet hus.

Öppet hus brukar vara ett uppskattat event där du som invånare har möjlighet att träffa representanter från kommunens olika verksamheter. Under rådande omständigheter har vi valt att ställa om istället för att ställa in. Välkommen till digitalt öppet hus! 

  • 4 juni, 16:00-19:00
  • Här går du in och bokar din tid:
  • Du träffar våra representanter via Skype, där du även har möjlighet att ringa in om du inte har programmet installerat. Har du inte tillgång till en egen dator kommer du att kunna låna en dator i kommunhuset. 

Nedan hittar du en lista över vilka verksamheter som finns tillgängliga under öppet hus. 

Bygglov

Ska du bygga nytt, bygga till, göra förändringar i befintliga lokaler, anlägga en brygga eller har du frågor kring obligatorisk ventilationskontroll så boka en tid med oss.

Till bygglovsenheten kan du ställa frågor som har med bygglov, anmälan, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller tillsyn att göra.

Näringsliv och Nyföretagarcentrum 

Driver du företag i Habo och har frågor som rör ditt företag eller vill du förverkliga en idé och starta ett företag?

På Habo kommuns öppna hus finns Monika Raske, näringslivsansvarig och Mia Werthén från Nyföretagarcentrum på plats för att svara på dina frågor.

Konsumentrådgivningen

Har du frågor kring konsumenträtt kan du kontakta Konsumentrådgivningen, det kan tex vara frågor som:

  • Min resa/evenemang har blivit inställd pga Covid19, vilka rättigheter har jag?
  • Jag och hantverkaren kommer inte överens, priset på tjänsten blev dubbelt så dyr, vilka rättigheter har jag?
  • Bilen gick sönder dagen efter köpet, vilka rättigheter har jag?
  • Hur gör jag en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden?

Träffa en politiker

Vill du fråga våra politiker något? Har du kanske ett förbättringsförslag eller något du vill diskutera? 

Boka in Susanne Wahlström kommunstyrelsens ordförande (M) eller Gunnar Pettersson oppositionsråd (S) 

Teknisk chef

Du kan boka en tid med Svante Modén, tekniskt chef och prata om allmänna exploaterings- och byggfrågor som handlar om till exempel industrimark, byggnation skolor och förskolor, utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Energicentrum

Vi ger tips och råd på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Vi hjälper dig att få överblick över alternativen utifrån just dina förutsättningar och har koll på aktuella bidrag och stöd.

Plan- och exploatering

Vill du veta mer om vad som kommer att byggas eller planeras, vad som är på gång i centrum, var nya busshållplatser ska ligga, eller vill du ha information om framtida planer för kommunen, den nya översiktsplanen eller mer specifik information kring en detaljplan? Boka tid med en representant från plan- och exploateringsenheten.

Miljö

Har du frågor som rör exempelvis avfall, miljöfarlig verksamhet, livsmedel, värmepumpar, radon eller hälsoskydd? Boka tid med oss på miljlförvaltningen. 

Gata/Park

Gata/Park finns på plats för att svara på frågor om infrastruktur, snöröjning och beläggningsunderhåll. Även frågor om gatlampor och underhåll av grönytor och parker. 

Vatten och avlopp

Vi på VA-enheten svarar på anslutningsfrågor, frågor om pågående eller planerade projekt, allmän info om kommunalt vatten och avlopp (kvalitet, råd och tips, process). 

Vi kan också svara på om det finns planer på att ansluta områden med enskilt VA till kommunalt VA men, övriga frågor om enskilt VA faller på miljökontoret.

June avfall & Miljö

Har du frågor om avfallssortering, avfallshantering, återvinning, fastighetsnära insamling FNI eller annat som rör June avfall & Miljö så är du välkommen att boka tid med oss.