Kommunledningen besökte Fagerhults belysning AB

Kommunledningen besökte onsdagen den 1 mars Fagerhults belysning AB och hade ett givande utbyte med företagsledningen.

Frågor som diskuterades var kompetensförsörjning, kollektivtrafik, infrastruktur samt vikten av en väl fungerande bostadsförsörjning.

Kommunledningen fick också ta del av den spännande utvecklingen för företaget som betyder mycket för Habo kommun. Besöket avslutades med en rundvandring i produktionen. Från Fagerhults belysning medverkade VD Anders Fransson, finansdirektör Tomas Jansson och HR-chef Jan-Olof Pettersson.

Emma Liv visade på ett förtjänstfullt sätt runt i produktionen. Från kommunen deltog kommunalråden Gunnar Pettersson, Tomas Werthén, Hans Jarstig och kommunchef Jan Sundman.