Habo är en av Sveriges tryggaste kommuner

Det är i SKL:s rapport, ”Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet 2016”, som Habo kommun hamnar på sjunde plats bland 290 kommuner när det gäller antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare.

Rapporten bygger på nationell statistik av bland annat antal personskador med sjukhusvård som följd, antal utvecklade bränder, antal anmälda våldsbrott med mera.

”Det är mycket positivt att Habo fortfarande är en av de tryggaste kommunerna i landet. Jag tycker däremot inte att vi får slå oss till ro med det utan de insatser och åtgärder vi tillsammans med polisen kommit överens om i medborgarlöftet måste vi fortsätta att hålla", säger kommunstyrelsens ordförande Gunnar Pettersson.

”I Brottsförebyggande rådet där Polis, Räddningstjänst och samtliga förvaltningar ingår gör man ett bra jobb och har en bra dialog som vi ser ger resultat. Det är viktigt att alla invånare ska kunna känna sig trygga i vår kommun, forsätter Gunnar.”