Var med och påverka medborgarlöften för år 2020!

Habo kommun ska tillsammans med Polisen ta fram nya medborgarlöften för år 2020. Nu vill vi höra vad du tycker att kommunen och Polisen ska arbeta med.

Var med och påverka genom att fylla i vår enkät här. Enkäten är öppen till och med den 30 september.

Medborgarlöften och lokal samverkan
Medborgarlöften handlar om att polisen lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska:

  • Öka tryggheten
  • Förebygga brott
  • Öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • Stärka förtroendet för polisen

Forskning visar att samverkan med kvalitet mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till att:

  • Öka förtroendet för polisen
  • Ha positiva effekter på upplevd trygghet
  • Leda till minskad brottslighet

Här kan du läsa innehållet i medborgarlöftet 2019 för Habo kommun.